3 Jaar actievoeren voor individuele noodhulp bracht € 7.697,52 op!

Medio 2015 kwam een werkgroep bij elkaar en besloot om na de eerdere projecten voor Longevus en Eritrea, als nieuw Goede Doelen project, een project te kiezen met een doel dichtbij huis. Het werd “Individuele noodhulp” van het Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden: “om de ergste pijn te verzachten, omdat geregeld mensen –oud en jong- de eindjes op sommige momenten niet meer aan elkaar kunnen knopen”.

Zowel Jacqueline Schoonwater, diaconaal werker als Ton Snepvangers, coördinator van de Bakkerij kwam op een zondag na de viering vertellen over deze schrijnende realiteit en wat door De Bakkerij daaraan wordt gedaan. De werkgroep werd enthousiast en ging aan de slag.

De koffiepot na de zondagse viering kreeg weer een bestemming. De koekjes- en taartactie van Eva Kessler werden gepromoot. Mezenkastjes en windmolentjes werden gefabriceerd. Bloembollen werden in het najaar verkocht. Er kwamen zelfgemaakte kerstkaarten. Kinderen versierden kaarsen en die werden met Pasen verkocht. Een fietstocht met quiz werd georganiseerd. Er kwam een rondleiding in de Leidse Hortus Botanicus. Jan Akerboom liet zich sponsoren door naar Santiago de Compostella te lopen. Het lunchconcert was zowel artistiek als financieel een succes. Enkele malen kon men genieten van heerlijke zelfgemaakte pompoensoep. Een donatie van het pastoraat van verzorgingshuis Zuydtwijck met kerstmis werd dankbaar in ontvangst genomen. In totaal precies € 7.697,52 kon in drie jaar aan de Bakkerij overgemaakt worden.

De werkgroep kijkt terug op een geslaagde periode. Ze hadden er samen ook plezier in. Maar dit project zou niet zijn geslaagd zonder de hulp van velen aan de diverse activiteiten en zonder al die parochianen die financieel hebben bijgedragen. Heel veel dank daarvoor!

Als slotactie voor De Bakkerij gaan we binnenkort aandacht vragen voor de mogelijkheid om ‘vriend van de Bakkerij’ te worden en daarmee komt dan een einde aan drie jaar van actie voeren voor De Bakkerij.

De werkgroep gaat op zoek naar een nieuw goed doel, waar we ons weer voor een bepaalde periode voor kunnen inzetten.

Zolang het nieuwe doel nog niet is vastgesteld, zal de opbrengst van de koffiepot al voor het nieuwe doel worden gereserveerd. Later dit jaar komt de groep met een nieuw plan.

Maggy van Wijk