Ko Zonneveld erelid Lam Godskoor

Het Lam Godskoor heeft op 4 januari op passende wijze afscheid genomen van haar nestor, de 98 jarige Ko Zonneveld. Gedurende 22 jaar heeft hij op eminente wijze zijn baspartij gezongen. Vele parochianen genoten van zijn mooie sonore stem. Jammer genoeg ging zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit, waardoor hij teksten en bladmuziek niet meer kon lezen.

In de viering werd Ko bedankt voor al zijn inzet en ontving hij het erelidmaatschap van het Lam Godskoor. Ko, namens ons allemaal: veel dank!

Philip Dankloff

P.S.: het Lam Godskoor zoekt versterking. Iets voor u?  Repetities zijn op de woensdagavond. Tenor, bas, sopraan of alt? Kom eens kijken of het bevalt.Voor inlichtingen: Dini Berbée (dirigent)