Antoniusparochie 50 jaar

Op 9 oktober 2011 is uitgebreid stilgestaan bij het feit dat 50 jaar eerder de parochie van de H. Antonius van Padua was opgericht. Er werd een gedenkboek gepresenteerd dat de jaren 1961-2011 beschrijft in woord en veel beeld. Op het secretariaat zijn er nog boekjes (gratis) te krijgen. U kunt het boekje ook digitaal inzien of downloaden: Antonius gedenkboek

Onderstaand een fotorapportage van de feestelijkheden.