Vieringen

De zondagsvieringen zijn in principe de 1e en 3e zondag in de Antonius en de 2e en 4e zondag in de Maria Middelares. Op een vijfde zondag wordt afgewisseld.
Vanaf 1 september 2018 zijn alle zondagsvieringen om 9u30, dus in de Antoniuskerk niet langer om 11u15.
Dit is gedaan om de vieringen in Regio Zuid beter op elkaar af te stemmen. Want op zaterdagavond is er om 19 uur een Eucharistieviering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg en op zondagmorgen om 11u15 in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat.

Er zijn geen doordeweekse vieringen, behalve op de eerste vrijdag van de maand om 10 uur in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan 13 te Leiden.

DatumAntonius
9u30
Maria Middelares
9u30
Zondag 9 augustusEucharistie
Pater Kortekaas

Aanmelden kan (niet meer verplicht) per mail naar secretariaat@lamgodsleiden.nl  tot uiterlijk vrijdag 12 uur of per telefoon (071-5310162) op vrijdag tussen 10 en 12 uur. 

Vieringen met kinderkoor
Helaas zong het kinderkoor op kerstavond voor het laatst. Naar een vervolg wordt gezocht.


Kinderwoorddiensten (Gezinsvieringen)

In een kinderwoorddienst krijgen kinderen de lezing volgens het liturgisch rooster, op hun niveau, aangeboden. Er wordt over gesproken en er wordt een verwerking aangeboden. Als gevolg hiervan de kinderen tijdens een deel van de viering niet in de kerk aanwezig maar in de pastorie. Kinderwoorddiensten vinden meestal plaats in de wijkkerk Maria Middelares op de 4e zondag van de maand. Voor de zomervakantie 2020 komen ze te vervallen vanwege de coronacrisis. 


Woord- en Gebedsvieringen

Eén zondag per maand verzorgt een werkgroep de viering. De lezingen van dat weekend worden ruim tevoren besproken met catechete Marieke Maes. Iedere parochiaan is welkom die avonden bij te wonen, ze zijn erg boeiend! Ze vinden plaats op de donderdagavond van 20-22 uur in de Antonius pastorie. Zie bij “Nieuws” voor precieze data.

Contactpersoon: W. van Erp, 06-27058060 of vanerp@outlook.com


Vieringen in verzorgingshuis en serviceflat

In verzorgingscentrum “Rijn en Vliet” en serviceflat “Schouwenhove” vinden maandelijks vieringen plaats. In “Rijn en Vliet”  is dat meestal de eerste vrijdag van de maand om 15 uur, in Schouwenhove meestal de laatste maandag van de maand om 10u30. Informeer voor de precieze data en tijden bij het LAM Gods secretariaat.