Vieringen

Schema Vieringen steeds om 9u30!

De zondagsvieringen zijn in principe de 1e en 3e zondag in de Antonius en de 2e en 4e zondag in de Maria Middelares. Op een vijfde zondag wordt afgewisseld.
Vanaf 1 september zijn alle zondagsvieringen om 9u30, dus in de Antoniuskerk niet langer om 11u15. Dit is gedaan om de vieringen in Regio Zuid beter op elkaar af te stemmen. 

Er zijn geen doordeweekse vieringen, behalve op de eerste vrijdag van de maand om 10 uur in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan 13 te Leiden.

DatumAntonius
9u30
Maria Middelares
9u30
Zondag 4 november
Allerzielen
Eucharistie
Pastoor W. Broeders
en Lam Gods koor
Zondag 11 novemberEucharistie
Pastoor W. Broeders
en Lam Gods koor
Zondag 18 novemberWoord en Gebed
Lam Godskoor
Zondag 25 novemberEucharistie
Pastoor W. Broeders
en kinderkoor

Kinderwoorddienst en kinderkoor
Op zondag 28 oktober en 25 november zijn er kinderwoorddiensten en zingen “De Vlammetjes“. Aanvang om 9u30 in de Maria Middelareskerk.


Kinderwoorddiensten (Gezinsvieringen)

In een kinderwoorddienst krijgen kinderen de lezing volgens het liturgisch rooster, op hun niveau, aangeboden. Er wordt over gesproken en er wordt een verwerking aangeboden. Als gevolg hiervan de kinderen tijdens een deel van de viering niet in de kerk aanwezig maar in de pastorie. Kinderwoorddiensten vinden meestal plaats in de wijkkerk Maria Middelares op de 4e zondag van de maand. Voor de precieze data zie bovenstaand rooster. Het kinderkoor “De Vlammetjes” luistert de vieringen op.


Woord- en Gebedsvieringen

Eén zondag per maand verzorgt een  werkgroep de viering. De lezingen van dat weekend worden ruim tevoren besproken met catechete Marieke Maes. Iedere parochiaan is welkom die avonden bij te wonen, ze zijn erg boeiend! Ze vinden plaats op de donderdagavond van 20-22 uur in de Antonius pastorie. Zie bij “Nieuws” voor precieze data.

Contactpersoon: W. van Erp, 06-27058060 of vanerp@outlook.com


Vieringen in verzorgingshuis en serviceflat

In verzorgingscentrum “Rijn en Vliet” en serviceflat “Schouwenhove” vinden maandelijks vieringen plaats. In “Rijn en Vliet”  is dat meestal de eerste vrijdag van de maand om 15 uur, in Schouwenhove meestal de laatste maandag van de maand om 10u30. Informeer voor de precieze data en tijden bij het LAM Gods secretariaat.