Vieringen

NA 14 MAART ZIJN WE WEER VOORZICHTIG TERUGGEGAAN NAAR “NORMAAL”:

De zondagsvieringen zijn in principe de 1e en 3e zondag in de Antonius en de 2e en 4e zondag in de Maria Middelares. Op een vijfde zondag wordt afgewisseld.

Alle zondagsvieringen in de Lam Gods zijn om 9u30. Dit is gedaan om de vieringen in Regio Zuid beter op elkaar af te stemmen. Want op zaterdagmiddag is er om 17 uur een Eucharistieviering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg en op zondagmorgen om 11u15 in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat.

Er zijn geen doordeweekse vieringen meer.

DatumAntonius
9u30
Maria Middelares
9u30
Zondag 5 septemberEucharistie
Pastoor Broeders
Zondag 12 septemberEucharistie
Pater Moons
Zondag 19 september 10 uur oecumenische
viering

dominee Ezinga en PW Falke
Zondag 26 septemberEucharistie
Pastoor Broeders
Zondag 3 oktoberEucharistie
Pastor Kuipers

Kinderwoorddiensten (KWD)

In een KWD krijgen kinderen de lezing volgens het liturgisch rooster, op hun niveau, aangeboden. Er wordt over gesproken en er wordt een speelse verwerking aangeboden.. KWD-en vinden normaal plaats in de pastorie van Maria Middelareskerk op de 4e zondag van de maand. De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is op 27 juni 2021.


Woord- en Gebedsvieringen

Eén zondag per maand verzorgt een werkgroep de viering. De lezingen van dat weekend worden ruim tevoren besproken met catechete Marieke Maes. Iedere parochiaan is welkom die avonden bij te wonen, ze zijn erg boeiend! Ze vinden plaats op de donderdagavond van 20-22 uur in de Antonius pastorie. Zie bij “Nieuws” voor precieze data.

Contactpersoon: W. van Erp, 06-27058060 of vanerp@outlook.com


Vieringen in verzorgingshuis en serviceflat

In verzorgingscentrum “Rijn en Vliet” en serviceflat “Schouwenhove” vinden maandelijks vieringen plaats. In “Rijn en Vliet”  is dat vanwege de coronamaatregelen gestaakt, in Schouwenhove is het meestal de laatste maandag van de maand om 10u30. Informeer voor de precieze data en tijden bij het LAM Gods secretariaat.