Vieringen

De zondagsvieringen zijn in principe de 1e en 3e zondag in de Antonius en de 2e en 4e zondag in de Maria Middelares. Op een vijfde zondag wordt afgewisseld.

Alle zondagsvieringen in de Lam Gods zijn om 9u30. Dit is gedaan om de vieringen in Regio Zuid goed op elkaar af te stemmen. Want op zaterdagmiddag is er een Eucharistieviering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg en op zondagmorgen om 11u15 in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat.

Er zijn geen doordeweekse vieringen meer.

DatumAntonius
9u30
Maria Middelares
9u30
Zondag 16 januariEucharistie
Pastoor Broeders
Zondag 23 januari10 uur Oecumenische viering
PW Falke en
dominee Schelhaas
Zondag 30 januariEucharistie
Pater Kortekaas
Zondag 6 februari Woord en Gebed
Sam van Gent stagiair

Kinderwoorddiensten (KWD)

In een KWD krijgen kinderen de lezing volgens het liturgisch rooster, op hun niveau, aangeboden. Er wordt over gesproken en er wordt een speelse verwerking aangeboden.. KWD-en vinden normaal plaats in de pastorie van Maria Middelareskerk op de 4e zondag van de maand. de volgende is op 23 januari


Woord- en Gebedsvieringen

Eén zondag per maand verzorgt een werkgroep de viering. De lezingen van dat weekend worden ruim tevoren besproken met catechete Marieke Maes. Iedere parochiaan is welkom die avonden bij te wonen, ze zijn erg boeiend! Ze vinden plaats op de donderdagavond van 20-22 uur in de Antonius pastorie. Zie bij “Nieuws” voor precieze data.

Contactpersoon: W. van Erp, 06-27058060 of vanerp@outlook.com