Vieringen

VANAF 14 MAART GAAN WE WEER VOORZICHTIG TERUG NAAR “NORMAAL”:

De zondagsvieringen zijn in principe de 1e en 3e zondag in de Antonius en de 2e en 4e zondag in de Maria Middelares. Op een vijfde zondag wordt afgewisseld.

Alle zondagsvieringen zijn om 9u30. Dit is gedaan om de vieringen in Regio Zuid beter op elkaar af te stemmen. Want op zaterdagavond is er om 19 uur een Eucharistieviering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg en op zondagmorgen om 11u15 in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat.

Er zijn geen doordeweekse vieringen, behalve op de eerste vrijdag van de maand om 10 uur in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan 13 te Leiden.

DatumAntonius
9u30
Maria Middelares
9u30
Zondag 11 april
AANMELDEN VERPLICHT
Eucharistie

Pastoor Broeders
Zondag 18 aprilAANMELDEN VERPLICHT
Eucharistie

pastoor Broeders

Kinderwoorddiensten (KWD)

In een KWD krijgen kinderen de lezing volgens het liturgisch rooster, op hun niveau, aangeboden. Er wordt over gesproken en er wordt een speelse verwerking aangeboden.. KWD-en vinden normaal plaats in de pastorie van Maria Middelareskerk op de 4e zondag van de maand. Het is de bedoeling daarmee weer op 28 maart te beginnen. Houd de berichten in d egaten!


Woord- en Gebedsvieringen

Eén zondag per maand verzorgt een werkgroep de viering. De lezingen van dat weekend worden ruim tevoren besproken met catechete Marieke Maes. Iedere parochiaan is welkom die avonden bij te wonen, ze zijn erg boeiend! Ze vinden plaats op de donderdagavond van 20-22 uur in de Antonius pastorie. Zie bij “Nieuws” voor precieze data.

Contactpersoon: W. van Erp, 06-27058060 of vanerp@outlook.com


Vieringen in verzorgingshuis en serviceflat

In verzorgingscentrum “Rijn en Vliet” en serviceflat “Schouwenhove” vinden maandelijks vieringen plaats. In “Rijn en Vliet”  is dat vanwege de coronamaatregelen gestaakt, in Schouwenhove is het meestal de laatste maandag van de maand om 10u30. Informeer voor de precieze data en tijden bij het LAM Gods secretariaat.