Vieringen

HELAAS ZIJN DE VIEIRNGEN GESTOPT VANWEGE DE LOCK DOWN
NA DEZE PERIODE HOPEN WE TERUG TE GAAN NAAR “NORMAAL”:

De zondagsvieringen zijn in principe de 1e en 3e zondag in de Antonius en de 2e en 4e zondag in de Maria Middelares. Op een vijfde zondag wordt afgewisseld.
Vanaf 1 september 2018 zijn alle zondagsvieringen om 9u30, dus in de Antoniuskerk niet langer om 11u15.
Dit is gedaan om de vieringen in Regio Zuid beter op elkaar af te stemmen. Want op zaterdagavond is er om 19 uur een Eucharistieviering in de Petruskerk aan de Lammenschansweg en op zondagmorgen om 11u15 in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat.

Er zijn geen doordeweekse vieringen, behalve op de eerste vrijdag van de maand om 10 uur in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan 13 te Leiden.

DatumAntonius
9u30
Maria Middelares
9u30

Kinderwoorddiensten (KWD)

In een KWD krijgen kinderen de lezing volgens het liturgisch rooster, op hun niveau, aangeboden. Er wordt over gesproken en er wordt een speelse verwerking aangeboden.. KWD-en vinden dit najaar vanwege de corona beperkingen plaats in de pastorie van de Antoniuskerk op de 3e zondag van de maand. 


Woord- en Gebedsvieringen

Eén zondag per maand verzorgt een werkgroep de viering. De lezingen van dat weekend worden ruim tevoren besproken met catechete Marieke Maes. Iedere parochiaan is welkom die avonden bij te wonen, ze zijn erg boeiend! Ze vinden plaats op de donderdagavond van 20-22 uur in de Antonius pastorie. Zie bij “Nieuws” voor precieze data.

Contactpersoon: W. van Erp, 06-27058060 of vanerp@outlook.com


Vieringen in verzorgingshuis en serviceflat

In verzorgingscentrum “Rijn en Vliet” en serviceflat “Schouwenhove” vinden maandelijks vieringen plaats. In “Rijn en Vliet”  is dat vanwege de coronamaatregelen gestaakt, in Schouwenhove is het meestal de laatste maandag van de maand om 10u30. Informeer voor de precieze data en tijden bij het LAM Gods secretariaat.