Contact en bankzaken

Secretariaat LAM Gods

U kunt bij het secretariaat terecht voor het opgeven van intenties alsmede met vragen over wat er speelt in de parochiekern. Voor huwelijken en doopjes dient u contact op te nemen met het centrale secretariaat (zie onderaan).

De geloofsgemeenschap drijft op vrijwilligers, die zeer gewaardeerd worden door pastores en het bestuur. Mocht u ook iets willen  doen, dan bent u natuurlijk van harte welkom! Het werk varieert van koffiezetten, bloemschikken en schoonmaken tot meedenken over de vieringen en voorbereiden op de sacramenten. Kortom, er is iets voor ieders talent en beschikbare tijd.

Adres Lam Gods secretariaat:
Rijndijk 283, 2331 AD Leiden
Telefoonnummer: 071-5310162
E-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl
Er is iemand in de pastorie (rechts langs het water achter de kerk) op woensdag van 09.30-11.30 uur. Daarbuiten wordt de mail natuurlijk gelezen en ook het antwoordapparaat afgeluisterd. Het centrale secretariaat is veel vaker bereikbaar, zie onderaan.

Bankrekeningen

voor misintenties: NL97 INGB 0001 8822 08 t.n.v. HHPP Lam Gods
voor Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47 t.n.v. HHPP Lam Gods
voor al het andere (voor uitvaarten, doop, huwelijk enz):
NL29 INGB 0007 9959 84 t.n.v. HHPP Lam Gods


Parochie HH. Petrus en Paulus en Bisdom Rotterdam

De parochie HH Petrus en Paulus, waarvan de LAM Gods per 1 oktober 2012 deel uitmaakt, behoort tot het bisdom Rotterdam.
Het centrale secretariaat van de grote parochie is gevestigd aan de Lorentzkade 16a, 2313 GB te Leiden, telefoon 071-7370087 (maandag t/m donderdag 9u30-11u30)
mailadres petrusenpaulusleiden@gmail.com , meer info op www.rkleiden.nl

Het bisdom Rotterdam is gevestigd op het adres:
Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, telefoon 010-4362888
www.bisdomrotterdam.nl