Regio Zuid van start

Zo’n 75 parochianen waren 17 februari aanwezig op de bijeenkomst in de Antoniuskerk, waar informatie werd gegeven over de nieuwe samenwerking van de kernen Lam Gods, Hartebrug en Petrus, samen vormend ‘Regio Zuid’ van onze parochie van de HH. Petrus en Paulus.

Een ‘speeddate’ vormde een ludiek begin om parochianen uit deze drie kernen met elkaar in contact te brengen en elkaar beter te leren kennen. Daarna volgde een uitleg over aanleiding en doel van de regiovorming. Onze vitaliteit staat onder druk; wat is nodig om, bijvoorbeeld over 10 jaar, nog een vitale gemeenschap te zijn? Samenwerking is geboden! Ook werd toegelicht hoe de regio zich gaat organiseren, met één pastoraatgroep en één beheercommissie voor de gehele regio met daarnaast in iedere kern een locatieraad voor alle dagelijkse beslommeringen. De leden van de nieuwe pastoraatgroep werden voorgesteld:

Marlène Falke (namens pastoraal team), Claar-els Van Delft (voorzitter), Jan Akerboom (secretaris), Els Grijmans (Petrus), Irma Leune (Lam Gods), Leny van Loon en Victoria Twist (Hartebrug).
Er is nog een vacature voor de portefeuille ‘communicatie’.

Over de vraag ‘wat zijn voor u de belangrijkste kenmerken van een bloeiende geloofs-gemeenschap’ gingen we in groepjes van 10 personen met elkaar in gesprek. Die gesprekken waren misschien wel het meest nuttige deel van de bijeenkomst; ze leverden een mooi beeld op van wat parochianen belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, hun toekomstdromen. In nevenstaande ‘wolk’ zijn de reacties door middel van trefwoorden samengevat, hoe groter de letter, hoe vaker een reactie werd genoemd.

Ook was het mogelijk op een “flipover” ideeën te schrijven voor samenwerking. Ideeën waar de pastoraatgroep mee verder kan…. En uiteraard meedenken van een ieder blijft belangrijk, dus schroom niet om ons in de toekomst ‘input’ te blijven geven!

Vanuit de pastoraatgroep Regio Zuid, Jan Akerboom