Geschiedenis

De parochiekern LAM Gods is nog niet zo oud (door een fusie tot stand gekomen op 1 januari 2002) maar de onderdelen zijn veel ouder!

De oudste is de “L” van Leonardus, waarvan het kerkgebouw is gesticht in 1926 aan de Haagweg, als noodkerk behorende bij de Hartebrugparochie.
Uit de Leonardus parochie (zelfstandig geworden in 1934) is de “A” van Antoniusparochie voortgekomen. Deze is in 1961 officieel opgericht, alweer met een noodkerk en in 1966 is de huidige Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan feestelijk in gebruik genomen.
De derde letter van LAM is de “M” van Maria Middelaresparochie. Deze geloofsgemeenschap is begonnen als buitengebied van de parochie van Voorschoten. De houten noodkerk van 1933 is in 1949 vervangen door het huidige gebouw aan de Rijndijk.

Na jaren van grote groei en bloei zette de terugloop in, net als elders in Nederland. In 2003 is de Leonarduskerk gesloten. Begin 2011 is (verlaat) het zestigjarig bestaan van de Maria Middelareskerk gevierd en eind 2011 het vijftigjarig bestaan van de Antoniusparochie.
Per 1 oktober 2012 is de LAM Gods geloofsgemeenschap opgenomen binnen de grote parochie van de HH Petrus en Paulus van Leiden en ommelanden. Dat bood de mogelijkheid om in onderlinge solidariteit voort te gaan!

Toch kwam ook het einde van de Antoniuskerk in zicht. Op 22 oktober 2023 is deze kerk aan de eredienst onttrokken en kerkt de geloofsgemeenschap vanaf die tijd verder in de Maria Middelareskerk, die van januari – september 2023 is opgeknapt en opnieuw ingericht. Van de letters van het LAM is alleen de M nog over.