Koren

Lam Gods koor

Al in 2013 zijn de koren van de Antoniuskerk en van de Maria Middelareskerk samengegaan. 
Paul Kessler is de dirigent en Theo Tetteroo de vaste organist.

Het Lam Gods koor is een gemengd koor en verzorgt de zang op de meeste zondagen en bij speciale vieringen, zoals bij huwelijk en uitvaart. Het koor repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.


Helaas geen kinderkoor meer

Het kinderkoor zong voor het allerlaatst op kerstavond van 2019 in de Maria Middelareskerk. Het is niet gelukt een nieuwe dirigent te vinden en ook het aantal kinderen liep hard terug. Er wordt nagedacht over een vervolg in de Regio Zuid.

Ideeën zijn welkom bij Irma Wijnreder 071-5315636 of irma202059@gmail.com