Koren

Lam Gods koor

Aan het begin van de veertigdagentijd van 2013 zijn de koren van de Antoniuskerk en van de Maria Middelareskerk samengegaan. Doordat de kerken nog maar om beurten open zijn op zondag, was deze stap onvermijdelijk geworden.
Dini Berbee is de dirigent en Theo Tetteroo de vaste organist.

Het Lam Gods koor is een gemengd koor en verzorgt de zang op de drie van de vier zondagen en bij speciale vieringen, zoals bij huwelijk en uitvaart. Het koor repeteert op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

Contactpersoon: Gonny Bots, tel 5764036.


Tijdelijk (?) geen kinderkoor meer

Het kinderkoor zong voor het allerlaatst op kerstavond van 2019 in de Maria Middelareskerk. Het is niet gelukt een nieuwe dirigent te vinden en ook het aantal kinderen liep hard terug. Er wordt nagedacht over een vervolg in de Regio Zuid.

Ideeën zijn welkom bij Irma Leune, 071-5315636 of stuur een mail naar pleune@ziggo.nl

Foto’s van kooruitstapjes door de jaren heen. Van 2014 en 2018 met Tammerly, de laatste dirigente (tot zomer 2019):