Categoriearchief: Nieuws

Start kazuifel actie

Op zondag 3 september heeft pastoor Broeders deze actie in de H. Mis gelanceerd. Omdat de huidige kazuifels lelijk en sleets waren geworden, is besloten een nieuwe set aan te schaffen (wit, groen, paars en rood) voor in de “nieuwe” Maria Middelareskerk. Op het witte kazuifel staat speciaal een Maria embleem.
Het streefbedrag van de actie is € 1000. Wat is er een mooier cadeau van de parochianen voor de nieuwe kerk? Giften zijn welkom op NL14 INGB 0002 2103 01 van HHPP Lam Gods met vermelding van “kazuifel”. De QR code hiernaast werkt ook!

Buurtinitiatief woensdag 13 september

“Een Leids Celloverhaal”.
Aan de hand van drie Leidse componisten, waarvan er twee ook cellisten waren, krijgt u een verhaal met muziek te horen. Cello en piano muziek die bijna nooit meer klinkt, maar toch zeker de moeite waard is. Het verhaal zal worden ondersteund met projecties van historische plaatsen en afbeeldingen, o.a. uit die tijd. Daarna zullen we enkele meer bekende cellowerken laten horen. De muziek zal worden toegelicht door Ruud Meester jr. (cello) die begeleid wordt door Irina Bodrenkova.
Gezellig napraten met een drankje erbij voor wie dat wil. De bijeenkomst is in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38, Leiden Zuid West. Aanvang 14 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Toegang is gratis en iedereen is welkom. Voor meer informatie: www.buurtinitiatief.com

hooravond sluiting Antoniuskerk op 18 april

Op deze dinsdagavond komt een vertegenwoordiging van het bisdom (de vicaris-generaal en de secretaris van de bisschop) luisteren naar de parochianen om erachter te komen hoe ze denken over de voorgenomen sluiting van de Antoniuskerk later in 2023. Dat is een verplicht onderdeel van het proces van de onttrekking van een RK kerkgebouw aan de eredienst door de bisschop. 

Hoewel veel parochianen het gevoel hebben dat het allemaal al vaststaat, hoopt het parochiebestuur toch op een hoge opkomst. Er zal ook met behulp van foto’s verslag worden gedaan van de vorderingen bij de verbouwing van de Maria Middelareskerk. De afgebeelde  sacramentsramen uit de dagkapel van de Antoniuskerk verhuizen mee! 
Iedereen is welkom; de avond begint om 20 uur in de Antoniuskerk.