Vieringen zijn hervat

Vanaf 7 juni is er elke zondag weer een viering in de Lam Gods, als vanouds de eerste en derde zondag in de Antoniuskerk en de tweede en vierde zondag in de Maria Middelares, steeds om 9u30.

Aanmelden is niet meer verplicht hoewel het aantal veilige zitplaatsen in beide kerken beperkt is. Wilt u zeker weten  dat er een plek voor u is, meld u dan aan. Dat kan per mail naar secretariaat@lamgodsleiden.nl  tot uiterlijk vrijdag 12 uur of per telefoon (071-5310162) op vrijdag tussen 10 en 12 uur.  Lees verder

Pinksteren in de Antoniuskerk

Op PInkstermorgen is een prachtige oecumenische viering te beluisteren, opgenomen in onze eigen Antoniuskerk. https://www.youtube.com/watch?v=vI6rT1-ZNvU

Voorgangers zijn pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga. De laatste gaat voor het laatst voor in de Antoniuskerk, omdat de wijkgemeente gaat verhuizen naar een eigen vier-plek.

Verder heeft Ali van Leeuwen weer een mooie overpeinzing voor haar medeparochianen:
zondagmorgen 31 mei 2020

Lintjesregen 2020

Het heeft Zijne Majesteit behaagd twee parochianen van de Lam Gods te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Ria van Cassel-Lagerberg uit de Carneoolstraat en Nel Bodenstaff-Bergers uit de Brederostraat. Beiden waren met hun inmiddels overleden echtgenoten vrijwilliger in de Leonardus aan de Haagweg. Ze waren en zijn ook op vele andere terrein actief. Van harte gefeliciteerd!