3 Jaar actievoeren voor individuele noodhulp bracht € 7.697,52 op!

Medio 2015 kwam een werkgroep bij elkaar en besloot om na de eerdere projecten voor Longevus en Eritrea, als nieuw Goede Doelen project, een project te kiezen met een doel dichtbij huis. Het werd “Individuele noodhulp” van het Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden: “om de ergste pijn te verzachten, omdat geregeld mensen –oud en jong- de eindjes op sommige momenten niet meer aan elkaar kunnen knopen”.

Zowel Jacqueline Schoonwater, diaconaal werker als Ton Snepvangers, coördinator van de Bakkerij kwam op een zondag na de viering vertellen over deze schrijnende realiteit en wat door De Bakkerij daaraan wordt gedaan. De werkgroep werd enthousiast en ging aan de slag.

Lees verder

Ko Zonneveld erelid Lam Godskoor

Het Lam Godskoor heeft op 4 januari op passende wijze afscheid genomen van haar nestor, de 98 jarige Ko Zonneveld. Gedurende 22 jaar heeft hij op eminente wijze zijn baspartij gezongen. Vele parochianen genoten van zijn mooie sonore stem. Jammer genoeg ging zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit, waardoor hij teksten en bladmuziek niet meer kon lezen.

In de viering werd Ko bedankt voor al zijn inzet en ontving hij het erelidmaatschap van het Lam Godskoor. Ko, namens ons allemaal: veel dank!

Philip Dankloff

P.S.: het Lam Godskoor zoekt versterking. Iets voor u?  Repetities zijn op de woensdagavond. Tenor, bas, sopraan of alt? Kom eens kijken of het bevalt.Voor inlichtingen: Dini Berbée (dirigent)

E.H. Communie in mei 2018

Op zondag 27 mei 2018 kunnen er weer kinderen van de Lam Gods hun Eerste Heilige Communie doen!!

De zes voorbereidingsbijeenkomsten zijn op zondagmorgen; de eerste is op 21 januari. Omdat de voorbereidingen samen met de Hartebrugkerk georganiseerd worden, zijn de bijeenkomsten soms in de Hartebrugkerk, soms in de Maria Middelareskerk.

Als uw kind in Groep 4 of hoger zit of minstens 7 jaar oud is, kunt u hem/haar opgeven via werkgroepehclamgodsleiden@gmail.com of via dit mailadres uw vragen stellen. Formulieren voor het aanmelden van uw kind liggen ook achter in kerken.

De communiewerkgroep

Goede maaltijd met goed gesprek op vrijdag

Onder de naam “Maaltijd Plus” (voorheen “7+1”) is er al enkele jaren op bijna elke laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst in De Verdieping, Stevensbloem 269. Parochianen en gemeenteleden gebruiken dan samen de maaltijd bereid door chefkok Reggy van West, waarna dominee Piet Warmenhoven of een gastspreker een thema inleidt. Dit is het begin van een levendige discussie. De avond duurt van 18 uur tot 21 uur.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op de vrijdagen 26 januari, 23 februari en 23 maart.

Op 23 januari is ouderenpastor Elly den Herder onze gast, die gaat vertellen over ‘Muziek en pastoraat’.

Opgave voor de maaltijd is noodzakelijk, of via de intekenlijst achterin de kerk of per mail naar Wilbert van Erp: vanerp@outlook.com

Dini Berbee 25 jaar dirigent

In een extra feestelijke viering op 8 oktober kreeg Dini de versierselen van de Gregorius vereniging opgespeld behorend bij 40 jaar “in de muziek”. Daarnaast werd ze door pastoor Broeders uitgebreid geprezen omdat ze ook 25 jaar dirigente is van eerst het Middelareskoor “Sint Caecilia” en later het Lam Godskoor.

Na de viering werd ze door koor en kerkgangers toegezongen met dit lied.

 

 

Onderstaande foto’s zijn genomen door Herman Buis.