Pinksteren in de Antoniuskerk

Op PInkstermorgen is een prachtige oecumenische viering te beluisteren, opgenomen in onze eigen Antoniuskerk. https://www.youtube.com/watch?v=vI6rT1-ZNvU

Voorgangers zijn pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga. De laatste gaat voor het laatst voor in de Antoniuskerk, omdat de wijkgemeente gaat verhuizen naar een eigen vier-plek.

Verder heeft Ali van Leeuwen weer een mooie overpeinzing voor haar medeparochianen:
zondagmorgen 31 mei 2020

Lintjesregen 2020

Het heeft Zijne Majesteit behaagd twee parochianen van de Lam Gods te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Ria van Cassel-Lagerberg uit de Carneoolstraat en Nel Bodenstaff-Bergers uit de Brederostraat. Beiden waren met hun inmiddels overleden echtgenoten vrijwilliger in de Leonardus aan de Haagweg. Ze waren en zijn ook op vele andere terrein actief. Van harte gefeliciteerd!

Kerkklokken luiden

De komende woensdagen zullen om 19 uur de kerkklokken in heel Nederland een kwartier lang luiden om een boodschap van hoop, troost en solidariteit uit te stralen in verband met het corona virus.