afscheid dirigente kinderkoor

Op zondag 23 juni hebben we afscheid genomen van Tammerly Nai Chung Tong, dirigente van ons kinderkoor ‘De Vlammetjes’. Zeven jaar heeft ze het koor met veel enthousiasme, warmte en deskundigheid geleid en uitgebouwd tot wat het nu is. Tammerly is helaas verhuisd naar Amsterdam.

In de viering is ze natuurlijk bedankt. De kinderen gaven een leuk boek met herinneringen en bedankjes Van de parochie kreeg ze bloemen en de Lam Gods kaars en pastoor Broeders sprak lovende en geestige woorden; zeer verdiend!

Wij zijn zeer gehecht aan de geregelde vieringen met kinderwoorddienst en kinderkoor; dus de pastoraatgroep is op zoek naar een opvolger voor Tammerly.

pater van Haasteren overleden

Pater Kees van Haasteren cssr was van 1977-1987 vaste assistent van de toen nog zelfstandige Antoniusparochie. Hij was de eerste niet-franciscaan die pastorale zorg verleende, woonde niet in de wijk zelf maar was er wel zeer actief. Hij hielp de parochianen door een “pastoorloos” tijdperk heen in 1984 na het vertrek van pater Happel en voordat pater Douma kwam. Hij was zeer geliefd. Na zijn vertrek was hij nog werkzaam in het AZL, nu LUMC, en in diverse verzorgingstehuizen in Leiden Zuid-West; het laatste tot op hoge leeftijd. Hij is 82 jaar geworden en zal dinsdag 18 juni om 11 uur vanuit de Hartebrugkerk uitgeleide worden gedaan.
We gedenken hem dankbaar.

geslaagd communiefeest met afscheid

Zondag 26 mei was het feest in de Maria Middelares kerk: Suze, Gabriela, Paris en Jente mochten hun Eerste Heilige Communie doen. De kerk was feestelijk versierd, het kinderkoor zong overtuigend de mooie liedjes en de kerk zat vol met familie, vrienden en parochianen. Pastoor Broeders ging voor in de viering. De sfeer was warm, plechtig, feestelijk en eerbiedig.

De samenwerking met de Hartebrug kwam deze keer heel mooi tot uiting doordat Paris bij ons haar E.H. Communie deed. De familie kijkt terug op een warm welkom en beleefde een mooie viering. Bedankt allen die geholpen hebben om de communicantjes een speciale herinnering aan deze dag te geven.

Er was ook een afscheid tijdens de viering: Jolien van der Lelij (midden op de foto) en Nicolien Joziasse (links) stappen uit de werkgroep na 9 jaar voorbereiden van een heleboel kinderen op hun E.H. Communie. Zij werden zeer verdiend in  het zonnetje gezet met feestelijke bloemen en een dankwoord van Wilbert van Erp namens het parochiebestuur.

Jammer genoeg zijn er nog geen enthousiaste vrijwilligers opgestaan die hun taak willen overnemen. Bent u diegene?! Dan helpen Jolien en Nicolien u graag om samen met de Maaike Elink Schuurman van de Hartebrug (rechts) een goede start te maken voor de communicantjes van 2020. Die gunnen we toch ook zo’n feest? Graag melden via het secretariaat (zie boven).

zuster Justine overleden

Op zondag 2 juni is vredig heengegaan op 96 jarige leeftijd zuster Justine Konings.

Toen de Dominicanessen nog naast de Maria Middelareskerk woonden (1975-1985), was zuster Justine het meest actief betrokken bij de parochie. Ze runde de “Soos” in het klooster, gaf catechese aan jong en oud, stencilde het kerkblaadje “Rondom de Schouw” waarin ze met Joop van Buuren ook veel schreef en fietste wat af, zeker toen ze in 1985 naar de Rijnsburgerweg verhuisde. Pas in 1992 stopte ze met haar werk voor de parochie. Ze was toen 70.

In 1984 vierde ze in de parochie het feit dat ze 40 jaar Dominicanes was. Toen ze stierf had ze de 75 vol gemaakt! Bijna tot het laatst was ze actief in een bijbelgroep die bij haar in het klooster bijeen kwam. 
Na een mooie viering op 7 juni in de kapel van klooster Bijdorp in Voorschoten waar ze de laatste 10 jaar woonde is ze op het kerkhof aldaar begraven. 

We gedenken haar dankbaar!

Buurt bijeenkomst 21 mei 14uur-16u30

Het Buurtinitiatief organiseert middagen waarbij elke buurtbewoner en bij de wijk betrokkene welkom is. Deze keer zal de Leidse stadsdichter Marianne van Velzen eigen gedichten voorlezen en over haar functie van stadsdichter vertellen. De middag zal muzikaal worden omlijst door het blokfluitensemble Zoethout. Ook zal er gelegenheid zijn om in groepjes te praten en zo buurtbewoners beter te leren kennen. Ieder die dat wil kan een mooi gedicht meenemen en in zo’n groepje voorlezen.

Doel van de bijeen-komsten is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Het is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Leiden-Zuidwest, de RK parochiekern Lam Gods en het Apostolisch Genootschap.

Lees verder