Geslaagde vrijwilligersmiddag

Op zaterdag 25 augustus vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor de vrijwilligers van de Lam Gods en van de protestantse wijkgemeente Zuidwest. Voor het eerst op een (zaterdag-)middag en dat bleek een goede keuze.

Aspecten die katholieken en protestanten gezamenlijk hebben (of juist niet) werden op ludieke wijze in een cabaret onder leiding van Carel Bruens (als pastoraal medewerker ad interim Koos Beschuit) aan de orde gesteld. Speciale aandacht had hij voor de koren, die hij als cadeau twee schilderijen aanbood:  een vooraanzicht en een achteraanzicht van het koor.

In groepjes werden coupletten  geschreven voor een vrijwilligerslied op de melodie van ‘Daar was laatst een meisje loos’ op de vooraf bepaalde onderwerpen: koster – collecte – koor – lector – bloemengroet. Dit leverde een mooi lied op dat later op de middag met z’n allen werd gezongen.

Tussendoor was er ruimte voor gesprek en waren er hapjes  en drankjes.

De middag werd afgesloten met het zingen van het lied: ‘De dag door uwe gunst ontvangen’.

Wij kijken terug op een geslaagde middag; “Volgend jaar weer?” was een veel gehoorde vraag. Moesten we maar doen! (maar dan misschien iets later in het jaar, om ook de late vakantiegangers erbij te kunnen betrekken).

Iedereen die aan deze middag heeft meegeholpen: hartelijk dank.