Buurtinitiatief woensdag 28 november

Het thema van het Buurtinitiatief Leiden Zuid-West is deze keer ‘loslaten’. Ieder mens moet tijdens zijn leven af en toe iets loslaten om weer verder te kunnen gaan. Dat begint al jong als je van school gaat, dat gebeurt bij verhuizing, verandering van werkkring, scheiding, en bij het overlijden van een echtgenoot, vriendin of kind. Stadgenoot Jacinta van Harteveld helpt als professionele begeleider mensen met het omgaan met verlies en vertelt over haar ervaringen. Daar praten we samen over na. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Dit alles wordt afgewisseld met spel en zang van musicus Caroline Devilee. Deze keer vindt het evenement plaats in het restaurant van de Parelvissers, Bizetpad 8, en wel van 14.00 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom.

Bij dit buurtinitiatief gaat het om ontmoetingen van buurtgenoten in de stadswijk Leiden Zuid-West, in de eerste plaats de ouderen, maar iedereen is welkom. Er zijn om de paar maanden bijeenkomsten op wisselende locaties in de wijk. Iemand vertelt een interessant verhaal over een belangrijk onderwerp, er wordt gemusiceerd, er is gelegenheid tot onderlinge gesprekken en er zijn dranken en hapjes waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Het initiatief om het in de wijk gezelliger te maken is gestart vanuit de PKN Leiden Zuidwest, de RK Lam Gods en het ApGen en wordt o.a. ondersteund door de Gemeente Leiden, Libertas, Topaz en Radius. Inlichtingen bij Anne Wipkink, a.wipkink@kpnplanet.nl .