Buurtinitiatief op dinsdag 27 augustus

Het Buurtinitiatief organiseert middagen waarbij elke buurtbewoner en bij de wijk betrokkene welkom is. Doel van de bijeenkomsten is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Het is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Leiden-Zuidwest, de RK parochiekern Lam Gods en het Apostolisch Genootschap.

Deze keer zal Annet Gijsman, spreken over het thema ‘Levensplezier en hoe kun je er meer van krijgen’. 
De bijeenkomst vindt dit keer plaats in de recreatiezaal van Serviceflat Rosenburch aan de Vrijheidslaan en begint om 14:00 uur.

Annet Gijsman is werkzaam bij Radius.
Radius is een welzijnsorganisatie die in Leiden en Oegstgeest zorg wil dragen voor het versterken van de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een handicap. Ook wil zij een bijdrage leveren aan het verlichten van de taak van verzorgende partners, familieleden en vrienden van ouderen en mensen met een handicap. Voor het organiseren van de vele diensten en activiteiten van Radius kan een beroep gedaan worden op bijna 700 vrijwilligers. Veel ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap in Leiden, Oegstgeest en een aantal omliggende gemeenten maken gebruik van één of meer diensten van Radius.

De middag zal muzikaal worden omlijst door ds. Casper van Dongen op viool. Ook zal er gelegenheid zijn om in groepjes te praten en zo buurtbewoners beter te leren kennen.

De bijeenkomsten in 2019 worden financieel ondersteund door de Stichting Carolusgulden.