Buurtinitiatief op dinsdag 26 november

Het Buurtinitiatief organiseert middagen waarbij elke buurtbewoner en bij de wijk betrokkene welkom is. Doel van de bijeenkomsten is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Het is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Leiden-Zuidwest, de RK parochiekern Lam Gods en het Apostolisch Genootschap.

Deze keer zal dominee Ad Alblas spreken over “Leiden als Compassiestad”. 
De bijeenkomst vindt plaats in het Grand Café van zorgcentrum Haagwijk, Beethovenlaan 2. De middag begint om 14:00 uur en eindigt om 16u30.

Muzikale medewerking wordt verleend door Mieke Verduijn op de piano. In groepjes kan worden nagepraat om elkaar beter te leren kennen.

De bijeenkomsten in 2019 worden financieel ondersteund door de Stichting Carolusgulden.

Inlichtingen bij Anne Wipkink: a.wipkink@kpnplanet.nl