Laudato Si jaar is van start gegaan

Op zondag 1 september werd in de Regio Zuid van onze parochie gestart met een jaar rond de pauselijke encycliek Laudato Si, met als thema: De Schepping: ons een zorg!

Na de viering van 9u30 die al in het teken stond werd de kerk anders ingedeeld: alle stoelen eruit en tafels ervoor in de plaats. Vanaf 13 uur kon er naar een documentaire over onze planeet gekeken worden of vuil geraapt in de omgeving van de kerk. Er werd heel wat opgehaald! 

Intussen vulden de tafels zich met zelfgemaakte gerechten, zowel hartige als zoete voor de high tea. Ook de informatietafels raakten vol met folders en demonstratie materiaal over Laudato Si en manieren om je huis groener te maken. De Bakkerij en Schuldhulpmaatje waren present om te vertellen wat we kunnen doen voor de zwakkeren in de Leidse samenleving. Het CDA was er ook om te laten zien hoe de lokale politiek omgaat met de materie. Javed Masih, gevlucht uit Pakistan en sinds kort vrijwilliger in de Lam Gods, was er met zijn gezin om over hun ervaringen te vertellen.
Tegen 14u30 was de officiële opening (zie foto) van het middag programma dat tot 16 uur duurde. De kinderen, die enthousiast hadden geholpen met vuil rapen tussen de Hartebrugkerk en de Antoniuskerk, leverden hun volle vuilniszakken in en konden daarna lekker voetballen in de pastorietuin.
Een geslaagde start met een goede opkomst!
Zie ook www.rkleiden.nl/laudato-si/