Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, sinds 1 oktober 2012 onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antoniuskerk of de Maria Middelareskerk. Normaal is er koffiedrinken na afloop maar vanwege de corona maatregelen voorlopig nog niet.
Als u wilt dat iemand contact met u opneemt kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of liever per e-mail.

Nieuws

vieringen en lockdown

De bisschoppen hebben helaas moeten besluiten dat er

  • geen vieringen mogen zijn na 17 uur
  • maximaal 50 personen een viering mogen bijwonen, inclusief kinderen
  • alleen door maximaal 4 cantores de volkszang ondersteund mag worden

In beide kerken van de Lam Gods is het aantal kerkgangers zodanig dat aanmelden niet (meer) nodig is., behalve voor 23 januari als we de kerk delen met onze protestantse broeders en zusters.

Bijbelstudie met Marieke Maes donderdag 27 januari

Op een aantal donderdagavonden komt een groep parochianen bijeen om onder de bezielende en deskundige leiding van catechete Marieke Maes de lezingen van een bepaalde zondag te bestuderen. Elke keer weer verrassend wat er te leren valt, zelfs van overbekende verhalen!
De bijeenkomsten duren van 20-22 uur.

Vanwege de coronabeperkingen moet het helaas per Zoom. Aanmelden en informatie bij Wilbert van Erp: vanerp@outlook,com 

volgende data in 2022: 24/2 – 24/3 – 21/4 – 12/5 – 9/6