Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, in 2002 ontstaan uit een fusie van drie parochies in Leiden-Zuid, te weten de Leonardus (L) aan de Haagweg, de Antonius (A) bij het Vijf Meiplein en de Maria Middelares (M) vlakbij het Haagsche Schouw in de Stevenshof.
Sinds 1 oktober 2012 zijn we onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antonius of de Maria Middelares. Normaal is er koffiedrinken na afloop voor wie dat wil. Als u wilt dat iemand een keertje langskomt dan kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of e-mail.

Nieuws

Geslaagde high coffee voor Eritrea

Als allerlaatste activiteit om geld in te zamelen voor het kinderproject in Eritrea, was er na de viering op zondag 28 september in de Maria Middelareskerk een aangeklede koffie georganiseerd. Omdat het mooi najaarsweer was, vond het buiten op het kerkplein plaats.

????????????? ?????????????Er is maar liefst € 370 opgehaald!

Startdag 20 september

start LG 2014 1Op zaterdag 20 september was de Startdag in de Antoniuskerk. Het centrale thema was: “Versterk uw broeders, versterk uw zusters” Het was als elk jaar weer een samenzijn met de wijkgemeente om inspiratie op te doen voor het nieuwe werkjaar. De bijeenkomst werd afgesloten met een Vesperdienst, die ook open stond voor parochianen die niet aan het middagprogramma hadden deelgenomen. start LG 2014 2start-pastorale-jaar

Uitje “De Vlammetjes”

Met het kinderkoor naar Avifauna

KiKo uitje 2014Op 6 juli gingen de kinderen van het zangkoortje samen naar Avifauna. Avifauna is een vogelpark met vogels. Eerst gingen wij naar een vogelshow over roofvogels. We waren vroeg en dus zaten we helemaal vooraan. Toen gingen we een speurtocht doen en die was heel leuk. En toen gingen we parkietjes voeren dat was wel een beetje spannend maar het was ook leuk. En toen gingen we patat eten in een restaurant. En toen gingen we naar de halfapen. Toen gingen we naar een hele grote speeltuin.

Deze mensen waren mee naar Avifauna: Don, Lize, Zoë, Allanah, Lariss,a Sari en Brune met als begeleiders: Brigitte (de moeder van Brune), Cathy (de moeder van Lize ) en juf Tammerly.

Groetjes van Sari en Brune.

Geslaagde vrijwilligersavond

Hierbij een kleine foto impressie van een zeer geslaagd project op de Vrijwilligers avond in de Antoniuskerk.

Goede maaltijd met goed gesprek

Onder de code naam “7+1″ is er al enkele jaren elke laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst in De Verdieping, Stevensbloem 269. Parochianen en gemeenteleden gebruiken dan samen de maaltijd bereid door chefkok Reggy van West, waarna dominee Piet Warmenhoven of een gastspreker een thema inleidt. Dit is het begin van een levendige discussie. De avond duurt van 18 uur tot 21 uur.
Data voor de rest van 2014 zijn: 31 oktober en 28 november.

Opgave voor de maaltijd is noodzakelijk, of via de intekenlijst achterin de kerk of per mail naar Wilbert van Erp: vanerp@outlook.com