Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, sinds 1 oktober 2012 onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u – als de vieringen niet langer taboe zijn vanwege de corona – eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antoniuskerk of de Maria Middelareskerk. Normaal is er koffiedrinken na afloop voor wie dat wil. Als u wilt dat iemand een keertje langskomt dan kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of liever per e-mail.

Nieuws

Pinksteren in de Antoniuskerk

Op PInkstermorgen is een prachtige oecumenische viering te beluisteren, opgenomen in onze eigen Antoniuskerk. https://www.youtube.com/watch?v=vI6rT1-ZNvU

Voorgangers zijn pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga. De laatste gaat voor het laatst voor in de Antoniuskerk, omdat de wijkgemeente gaat verhuizen naar een eigen vier-plek.

Verder heeft Ali van Leeuwen weer een mooie overpeinzing voor haar medeparochianen:
zondagmorgen 31 mei 2020

Lintjesregen 2020

Het heeft Zijne Majesteit behaagd twee parochianen van de Lam Gods te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Ria van Cassel-Lagerberg uit de Carneoolstraat en Nel Bodenstaff-Bergers uit de Brederostraat. Beiden waren met hun inmiddels overleden echtgenoten vrijwilliger in de Leonardus aan de Haagweg. Ze waren en zijn ook op vele andere terrein actief. Van harte gefeliciteerd!