Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, in 2002 ontstaan uit een fusie van drie parochies in Leiden-Zuid, te weten de Leonardus (L) aan de Haagweg, de Antonius (A) bij het Vijf Meiplein en de Maria Middelares (M) vlakbij het Haagsche Schouw in de Stevenshof.
Sinds 1 oktober 2012 zijn we onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antonius of de Maria Middelares. Normaal is er koffiedrinken na afloop voor wie dat wil. Als u wilt dat iemand een keertje langskomt dan kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of e-mail.

Nieuws

Palmpaasstokken maken

zaterdagmiddag 24 maart kunnen kinderen hun palmpaasstokken komen versieren in de pastorie van de Maria Middelareskerk. 

Kom je ook? Wij zorgen voor versiersels en papier, neem zelf een palmpaasstok mee en wat lekkers om er aan te hangen. Het begint om 14.00 en we zijn om 15.30 weer klaar.

Regio Zuid van start

Zo’n 75 parochianen waren 17 februari aanwezig op de bijeenkomst in de Antoniuskerk, waar informatie werd gegeven over de nieuwe samenwerking van de kernen Lam Gods, Hartebrug en Petrus, samen vormend ‘Regio Zuid’ van onze parochie van de HH. Petrus en Paulus.

Een ‘speeddate’ vormde een ludiek begin om parochianen uit deze drie kernen met elkaar in contact te brengen en elkaar beter te leren kennen. Daarna volgde een uitleg over aanleiding en doel van de regiovorming. Onze vitaliteit staat onder druk; wat is nodig om, bijvoorbeeld over 10 jaar, nog een vitale gemeenschap te zijn? Samenwerking is geboden! Ook werd toegelicht hoe de regio zich gaat organiseren, met één pastoraatgroep en één beheercommissie voor de gehele regio met daarnaast in iedere kern een locatieraad voor alle dagelijkse beslommeringen. De leden van de nieuwe pastoraatgroep werden voorgesteld:

Marlène Falke (namens pastoraal team), Claar-els Van Delft (voorzitter), Jan Akerboom (secretaris), Els Grijmans (Petrus), Irma Leune (Lam Gods), Leny van Loon en Victoria Twist (Hartebrug).
Er is nog een vacature voor de portefeuille ‘communicatie’.

Over de vraag ‘wat zijn voor u de belangrijkste kenmerken van een bloeiende geloofs-gemeenschap’ gingen we in groepjes van 10 personen met elkaar in gesprek. Die gesprekken waren misschien wel het meest nuttige deel van de bijeenkomst; ze leverden een mooi beeld op van wat parochianen belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, hun toekomstdromen. In nevenstaande ‘wolk’ zijn de reacties door middel van trefwoorden samengevat, hoe groter de letter, hoe vaker een reactie werd genoemd.

Ook was het mogelijk op een “flipover” ideeën te schrijven voor samenwerking. Ideeën waar de pastoraatgroep mee verder kan…. En uiteraard meedenken van een ieder blijft belangrijk, dus schroom niet om ons in de toekomst ‘input’ te blijven geven!

Vanuit de pastoraatgroep Regio Zuid, Jan Akerboom

3 Jaar actievoeren voor individuele noodhulp bracht € 7.697,52 op!

Medio 2015 kwam een werkgroep bij elkaar en besloot om na de eerdere projecten voor Longevus en Eritrea, als nieuw Goede Doelen project, een project te kiezen met een doel dichtbij huis. Het werd “Individuele noodhulp” van het Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden: “om de ergste pijn te verzachten, omdat geregeld mensen –oud en jong- de eindjes op sommige momenten niet meer aan elkaar kunnen knopen”.

Zowel Jacqueline Schoonwater, diaconaal werker als Ton Snepvangers, coördinator van de Bakkerij kwam op een zondag na de viering vertellen over deze schrijnende realiteit en wat door De Bakkerij daaraan wordt gedaan. De werkgroep werd enthousiast en ging aan de slag.

Lees verder

Ko Zonneveld erelid Lam Godskoor

Het Lam Godskoor heeft op 4 januari op passende wijze afscheid genomen van haar nestor, de 98 jarige Ko Zonneveld. Gedurende 22 jaar heeft hij op eminente wijze zijn baspartij gezongen. Vele parochianen genoten van zijn mooie sonore stem. Jammer genoeg ging zijn gezichtsvermogen steeds verder achteruit, waardoor hij teksten en bladmuziek niet meer kon lezen.

In de viering werd Ko bedankt voor al zijn inzet en ontving hij het erelidmaatschap van het Lam Godskoor. Ko, namens ons allemaal: veel dank!

Philip Dankloff

P.S.: het Lam Godskoor zoekt versterking. Iets voor u?  Repetities zijn op de woensdagavond. Tenor, bas, sopraan of alt? Kom eens kijken of het bevalt.Voor inlichtingen: Dini Berbée (dirigent)

E.H. Communie in mei 2018

Op zondag 27 mei 2018 kunnen er weer kinderen van de Lam Gods hun Eerste Heilige Communie doen!!

De zes voorbereidingsbijeenkomsten zijn op zondagmorgen; de eerste is op 21 januari. Omdat de voorbereidingen samen met de Hartebrugkerk georganiseerd worden, zijn de bijeenkomsten soms in de Hartebrugkerk, soms in de Maria Middelareskerk.

Als uw kind in Groep 4 of hoger zit of minstens 7 jaar oud is, kunt u hem/haar opgeven via werkgroepehclamgodsleiden@gmail.com of via dit mailadres uw vragen stellen. Formulieren voor het aanmelden van uw kind liggen ook achter in kerken.

De communiewerkgroep