Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, sinds 1 oktober 2012 onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antoniuskerk of de Maria Middelareskerk. Er is altijd koffiedrinken na afloop.
Als u wilt dat iemand contact met u opneemt kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of liever per e-mail.

Nieuws

Bijbelstudie met Marieke Maes donderdag 1 december

Op een aantal donderdagavonden komt een groep parochianen bijeen om onder de bezielende en deskundige leiding van catechete Marieke Maes de lezingen van een bepaalde zondag te bestuderen. Elke keer weer verrassend wat er te leren valt, zelfs van overbekende verhalen!
De bijeenkomsten duren van 20-22 uur. Aanmelden hoeft niet!

Informatie bij Wilbert van Erp: vanerp@outlook,com 

Buurtinitiatief op 16 november

De Rijnlandroute nadert zijn voltooiing maar…

de ingebruikname zal nog even op zich laten wachten.
Hans Wien van het informatiecentrum Rijnlandroute zal op woensdagmiddag 16 november een verhaal houden over de totstandkoming van dit grote project dat de drukke Churchilllaan moet ontlasten.
Ruud Meester jr. zorgt met zijn cello voor de muzikale omlijsting.

Plaats: Woonzorgcentrum Rijn en Vliet, Aaltje Noorderwierlaan 1, in Leiden Zuidwest. Inloop vanaf 13u30. Aanvang 14 uur met een drankje en gezellig samenzijn na afloop (tot 16u15). Vooral voor ouderen uit de buurt, maar iedereen is welkom.

Het buurtinitiatief wordt mede gedragen door de PKN Zuidwest, het Apostolisch Genootschap en de Chr. Geref. Kerk Leiden.

Tijdelijk asielzoekers in de Middelareskerk

Dagelijks slapen er nog vluchtelingen in Ter Apel in de buitenlucht; de nood is erg groot.

Momenteel vinden er in de Maria Middelareskerk geen vieringen plaats in verband met de aanstaande restauratie/renovatie; de start van de werkzaamheden laat nog even op zich wachten.
Dit geeft ons de gelegenheid om voor een korte periode onderdak te bieden aan vluchtelingen uit Ter Apel.

Lees verder