Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, in 2002 ontstaan uit een fusie van drie parochies in Leiden-Zuid, te weten de Leonardus (L) aan de Haagweg, de Antonius (A) bij het Vijf Meiplein en de Maria Middelares (M) vlakbij het Haagsche Schouw in de Stevenshof.
Sinds 1 oktober 2012 zijn we onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antonius of de Maria Middelares. Normaal is er koffiedrinken na afloop voor wie dat wil. Als u wilt dat iemand een keertje langskomt dan kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of e-mail.

Nieuws

Startdag 20 september

Van 20 tot 28 september is het Vredesweek. Ook wij besteden hier aandacht aan. Op zaterdag 20 september hebben we de Startdag in de Antoniuskerk. Het centrale thema is: “Versterk uw broeders, versterk uw zusters” Het wordt als elk jaar weer een samenzijn met de wijkgemeente om inspiratie op te doen voor het nieuwe werkjaar. start-pastorale-jaarDe bijeenkomst begint om 15 uur (inloop vanaf 14u30) en wordt om 17 uur afgesloten met een Vesperdienst, die zeer nadrukkelijk ook open staat voor parochianen die niet aan het middagprogramma hebben deelgenomen. U bent van harte welkom.  De RK viering op zondagochtend komt te vervallen. De kerkdienst van de wijkgemeente vindt wel plaats.

Er is een intekenlijst voor wat betreft het middag deel achterin de kerk. Opgave kan ook bij het secretariaat.

Bij deelname aan de broederlijke bezinning graag een pasfoto en een “geloofsversterkend” voorwerp meebrengen.

Bijbelstudie met Marieke Maes

Op een aantal donderdagavonden komt een groep parochianen bijeen om onder de bezielende en deskundige leiding van katechete Marieke Maes de lezingen van een bepaalde zondag te bestuderen. Elke keer weer verrassend wat er te leren valt, zelfs van overbekende verhalen!

De koffie staat vanaf 19u45 klaar in de vergaderruimte van de Antoniuspastorie. De avonden duren van 20-22 uur. Aanmelden is niet nodig. Het is geen cyclus, dus u kunt ook gewoon een keertje komen kijken, lusteren en misschien meedoen.

Data voor de rest van 2014 zijn:  16 oktober, 20 november en 11 december.

Uitje “De Vlammetjes”

Met het kinderkoor naar Avifauna

KiKo uitje 2014Op 6 juli gingen de kinderen van het zangkoortje samen naar Avifauna. Avifauna is een vogelpark met vogels. Eerst gingen wij naar een vogelshow over roofvogels. We waren vroeg en dus zaten we helemaal vooraan. Toen gingen we een speurtocht doen en die was heel leuk. En toen gingen we parkietjes voeren dat was wel een beetje spannend maar het was ook leuk. En toen gingen we patat eten in een restaurant. En toen gingen we naar de halfapen. Toen gingen we naar een hele grote speeltuin.

Deze mensen waren mee naar Avifauna: Don, Lize, Zoë, Allanah, Lariss,a Sari en Brune met als begeleiders: Brigitte (de moeder van Brune), Cathy (de moeder van Lize ) en juf Tammerly.

Groetjes van Sari en Brune.

Geslaagde vrijwilligersavond

Hierbij een kleine foto impressie van een zeer geslaagd project op de Vrijwilligers avond in de Antoniuskerk.

Goede maaltijd met goed gesprek

Onder de code naam “7+1″ is er al enkele jaren elke laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst in De Verdieping, Stevensbloem 269. Parochianen en gemeenteleden gebruiken dan samen de maaltijd bereid door chefkok Reggy van West, waarna dominee Piet Warmenhoven of een gastspreker een thema inleidt. Dit is het begin van een levendige discussie. De avond duurt van 18 uur tot 21 uur.
Data voor de rest van 2014 zijn: 29 augustus, 26 september, 31 oktober en 28 november.

Opgave voor de maaltijd is noodzakelijk, of via de intekenlijst achterin de kerk of per mail naar Wilbert van Erp: vanerp@outlook.com