Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, sinds 1 oktober 2012 onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antoniuskerk of de Maria Middelareskerk. Normaal is er koffiedrinken na afloop maar vanwege de corona maatregelen voorlopig nog niet.
Als u wilt dat iemand contact met u opneemt kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of liever per e-mail.

Nieuws

Paastriduüm sterk gewijzigd

tot onze grote spijt moeten we meedelen dat de viering op Witte Donderdag in de Antonius niet door kan gaan omdat de beoogde voorganger pater Leo van Ulden ofm het onverwacht op doktersadvies kalmer aan moet doen.

Op zo’n korte termijn lukt het niet vervanging te regelen. Het beperkte aantal priesters in de regio is al “volgeboekt”.

Op Witte Donderdag is er een livestream om 19 uur vanuit de Lodewijk met pastoor Smith en om 19u30 vanuit de Sint Jan met pastoor Broeders. Details op de websites van deze parochiekernen. En natuurlijk is er op TV een uitzending van “The Passion”

WEL GAAN DOOR de oecumenische viering op Goede Vrijdag om 19 uur in de Antonius en de Paaswake om 19 uur in de Maria Middelares. De Paaswake is volgeboekt.

De viering op Paasmorgen in de Antonius gaat ook door: het wordt een eucharistieviering om 9u30 (dus niet 10 uur) met pastoor Broeders. Aanmelden is verplicht.

Video van een Leidse Kruisweg

Sabine Thole, stageaire bij Pastoraal Werker Marlène Falke, heeft samen met Els Grijmans, lid van de Pastoraatgroep van Regio Zuid, een mooie video opgenomen van de Kruisweg aan de hand van de staties die in de Antoniuskerk hangen. Deze staties zijn in 1990 gemaakt door de Leidse kunstenaar Piet de Boer en zeer onlangs gerestaureerd door de kunstenaar zelf.

Hierbij de link: https://vimeo.com/531345040/b38baa1d02 

vesperdienst op 24 maart

We kunnen elkaar weer gaan ontmoeten tijdens een vesperdienst. Een mooi vooruitzicht. Onze PW Marlène Falke- de Hoogh en stagiaire Sabine Thole zullen samen de avond leiden.

Aan de vooravond van de Annunciatie of Maria Boodschap op 25 maart, houden we een vesper om bij deze hoogtijdag alvast stil te staan. Op 25 maart herdenken we de aankondiging van de geboorte van Jezus die Maria van de aartsengel Gabriël ontving.

Plaats: H. Antoniuskerk,  aanvang 18u30 (half zeven)
Graag aanmelden via email:  m.de hoogh@hotmail.com 

EH Communie begin juni 2021

De voorbereidingen gaan op woensdagmiddag 7 april beginnen, maar de eerste ouderavond is al op 22 maart!! 
U kunt digitaal meedoen aan de avond, ook als u alleen vragen wilt stellen en nog niet weet of uw (klein)kind mee gaat doen aan de EH Communie. Voor opgave van uw kind of alleen voor de ouderavond: zie : EHC 2021.

Bij voldoende kinderen van de Lam Gods is de feestelijke viering op zaterdag 5 juni, anders morgen we meedoen met de Hartebrugkerk op zondag 6 juni.