Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, in 2002 ontstaan uit een fusie van drie parochies in Leiden-Zuid, te weten de Leonardus (L) aan de Haagweg, de Antonius (A) bij het Vijf Meiplein en de Maria Middelares (M) vlakbij het Haagsche Schouw in de Stevenshof.
Sinds 1 oktober 2012 zijn we onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antonius of de Maria Middelares. Normaal is er koffiedrinken na afloop voor wie dat wil. Als u wilt dat iemand een keertje langskomt dan kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of e-mail.

Nieuws

lunch concert op 16 oktober

lunch-concertAanvang 12:30 uur, aansluitend op de viering van 11:15 uur in de Antoniuskerk.

Met medewerking van Piet Maas (tenor), Dini Berbeé (dirigent, alt mezzo), het Lam Gods koor, Theo Tetteroo (orgel, piano), Bas Bruens (trompet). Op het programma staan werken van o.a. Bach, Mozart, Schubert en Verdi. Meer details op flyer-concert.
De kosten van de lunch bedragen € 5,00. Na afloop is er een deurcollecte voor het goede doel.

Fietspuzzeltocht

fietstochtOp zondag 25 september hebben we met zo’n 25 man gefietst en al fietsende een aantal vragen beantwoord, waarvan de moeilijkste bleek te zijn ‘wat is het aantal kralen aan de rozenkrans’. Ook het vinden van de juiste route was soms een puzzel, want hoe fiets je verder als er onverwacht een brug is afge
sloten? Maar het schitterende weer maakte alles goed. Na afloop is er samen
geluncht en was er een prijsuitreiking. Iedereen was winnaar, op de eerste plaats het goede doel, met een opbrengst van een kleine € 200. Het goede doel van 2016 is de individuele noodhulp vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Pelgrim terug

pelgrimsEen paar kilo armer, maar een bijzondere ervaring rijker was Jan Akerboom op 24 september terug van zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Hij liep zo’n 800 km door het noorden van Spanje. Op ‘janakerboom.blogspot.nl’ hebben wij zijn tocht kunnen meebeleven. Jan: “Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt was het gebeuren bij het Cruz de Fierro op 13 september: de hemel die zich opende en Theo van Leeuwen welkom heette. Heel bijzonder waren de vele contacten met andere pelgrims van over heel de wereld. Er heerste een positieve sfeer van saamhorigheid, aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Het had ‘kwaliteit’. Moeilijk onder woorden te brengen wat het met mij gedaan heeft. Ik denk aan de woorden van een ‘eenvoudige’ Spaanse herbergier die, refererend aan de rijkdom in de Middeleeuwen, antwoopelgrim-jan-akerboomrdde dat hij nu ‘anders’ rijk was. Ik ben in dat opzicht ook rijker teruggekeerd en hoop die rijkdom vast te kunnen houden”.

Jan heeft zich laten sponsoren voor het goede doel en heeft daarmee circa € 2.500 opgehaald. Een prachtig resultaat. Alle gulle gevers hartelijk dank!

koster Theo van Leeuwen overleden

theo-bidprintjeOp 13 september overleed Theo op 76-jarige leeftijd, lichamelijk gesloopt door ziekte, maar geestelijk tot het einde helder. Hij was koster van de Antoniuskerk en heel veel jaren zanger in het Antoniuskoor dat opging in het Lam Godskoor. Theo kon heel goed met mensen omgaan, eerst in zijn melkwijk en daarna(ast) in de parochie: rustig luisterend, iedereen de ruimte latend maar fel als het nodig was. Hij had behalve een gouden hart ook gouden handen, bouwde podia voor het koor en repareerde alles wat stuk was. Zijn uitvaart begon heel symbolisch in een stampvolle Antoniuskerk, maar de familie begeleidde hem tot bij de Maria Middelareskerk waar hij vaak zong, op weg naar Rhijnhof waar hij is gecremeerd. Hij zal zeer gemist worden, door Ali en de (klein)kinderen maar ook door de koorleden en de kerkgangers, katholiek en protestant!