Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, in 2002 ontstaan uit een fusie van drie parochies in Leiden-Zuid, te weten de Leonardus (L) aan de Haagweg, de Antonius (A) bij het Vijf Meiplein en de Maria Middelares (M) vlakbij het Haagsche Schouw in de Stevenshof.
Sinds 1 oktober 2012 zijn we onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antonius of de Maria Middelares. Normaal is er koffiedrinken na afloop voor wie dat wil. Als u wilt dat iemand een keertje langskomt dan kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of e-mail.

Nieuws

geen vieringen, wel Paasnummer!

T/m Pinksteren zijn er geen vieringen. Ook andere bijeenkomsten en de wekelijkse koorrepetities gaan niet door.

Klik hier voor het paasnummer van ons HHPP parochieblad: RdK 15-5

Op Palmzondag (5 april van 12-16 uur) en op Stille zaterdag (11 april van 11-14 uur) kunt u bij beide kerken gewijde palmtakjes ophalen en ook devotiekaarsjes om thuis de paaswake mee te kunnen vieren. Brengt u dan meteen wat houdbare producten mee voor de Voedselbank?

Kerkklokken luiden

De komende woensdagen zullen om 19 uur de kerkklokken in heel Nederland een kwartier lang luiden om een boodschap van hoop, troost en solidariteit uit te stralen in verband met het corona virus.

Wereldgebedsdag 6 maart 20 uur

Op de eerste vrijdag in maart gaat jaarlijks het gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. In Nederland is het op meer dan 500 plaatsen.
De viering wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land, dit jaar vanuit Zimbabwe. Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. Iedereen uit Leiden is welkom in de Antoniuskerk om 20 uur.