Uitgelicht bericht

Welkom!

Welkom bij onze parochiekern LAM Gods, in 2002 ontstaan uit een fusie van drie parochies in Leiden-Zuid, te weten de Leonardus (L) aan de Haagweg, de Antonius (A) bij het Vijf Meiplein en de Maria Middelares (M) vlakbij het Haagsche Schouw in de Stevenshof.
Sinds 1 oktober 2012 zijn we onderdeel van de grote HH Petrus en Paulus parochie.

Als u nieuw bent in de wijk, hopen we u eens te mogen begroeten bij een van de zondagsvieringen in de Antonius of de Maria Middelares. Normaal is er koffiedrinken na afloop voor wie dat wil. Als u wilt dat iemand een keertje langskomt dan kunt u dat aan het secretariaat laten weten per telefoon of e-mail.

Nieuws

Bijbelstudie met Marieke Maes

wgOp een aantal donderdagavonden komt een groep parochianen bijeen om onder de bezielende en deskundige leiding van katechete Marieke Maes de lezingen van een bepaalde zondag te bestuderen. Elke keer weer verrassend wat er te leren valt, zelfs van overbekende verhalen!

De koffie staat vanaf 19u50 klaar in de vergaderruimte van de Antoniuspastorie. De avonden duren van 20-22 uur. Aanmelden is niet nodig. Het is geen cyclus, dus u kunt ook gewoon een keertje komen kijken, luisteren en misschien meedoen. Resterende data voor 2017 zijn: 21 sep, 5 okt, 16 nov en 7 dec.

Bel hamel van Regio Zuid

Het is nu zo’n half jaar geleden dat we met elkaar begonnen zijn aan de ontwikkeling van Regio Zuid. Er is veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren waar het de samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van de H.Petrus, Lam Gods en Hartebrug betreft.

Voor mijzelf was het geen eenvoudige start. Immers de beide andere Regio’s kregen een pastoor als ‘Eerst aanspreekbare’. En dat ben ik niet, geen pastoor, geen priester en dus ook naar de aard van de zaak geen herder. Het afgelopen half jaar heb ik me wel afgevraagd als het om herderen en kuddes gaat welk beeld of welke rol dan wel bij mij past ? Die van een herdersstaf, ben ik er voor de herders van ons parochie om op te leunen, ben ik tot steun ? Zeker, maar een staf is zo’n ding en zegt niets over de relatie met de geloofsgemeenschappen, de mensen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd. De herdershond dan, die samen met de herder zorg draagt voor de veiligheid van de kudde onderweg naar grazige weiden. Ik moet zeggen dat dat me al meer aansprak. Lees verder

lintje voor Wilbert van Erp

Op 26 april werd Wilbert van Erp koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten voor kerk en samenleving in Leiden en daarbuiten. Als Lam Godsgemeenschap zijn we Wilbert heel dankbaar voor het alles wat hij gedurende vele jaren heeft gedaan en nog steeds doet.

Burgemeester Lenferink noemde Wilbert vanwege zijn Shell loopbaan het “Oliemannetje van katholiek Leiden” om alle fusies bestuurlijk te (bege-)leiden. We sluiten ons graag aan bij het dankwoord van Ton Snepvangers van Diaconaal Centrum De Bakkerij die het mooi in dichtvorm verwoordde:
Het moest ervan komen, dat wist iedereen,
want zoals Wilbert van Erp is, zo is er maar één.
In diaconie en caritas, parochieel en diocesaan,
kan hij alle dagen zijn mannetje staan.
Als bestuurder en maatje, bewogen, begaan,
op de achtergrond, maar als het moet ook vooraan.
Het gaat nooit om hem, maar waar het om gaat
zijn de gemeenschap, de mensen waar hij voor staat.
Om geloof in het onaanzienlijk kwetsbare kleine
en op plaatsen waar mensen tussen de kieren verdwijnen
van een land dat steeds vaker zweert bij zelfredzaamheid,
maakt Wilbert nog gewoon even tijd
om mensen te helpen en naaste te zijn.
Eerlijk is eerlijk, al die inzet en activiteit,
baart mij ook wel eens zorgen van tijd tot tijd.
En de gezondheidszorg is niet echt zijn sterkste domein.
Er komt een man bij de dokter, maar laat het Wilbert niet zijn!
Uniek is hij wel: een man waar je op kunt bouwen,
trouw en integer, een mens om van te houden.
Dat dit vandaag zou gebeuren was niet te vermijden
vandaag heeft Wilbert zich met recht ook royaal onderscheiden.

Wilbert, van harte gefeliciteerd!

Paul Kessler bijzonder hoogleraar

Parochiaan Paul is al jaren prefect van de Leidse Horus Botanicus, maar op 21 april heeft hij met een oratie in het Academiegebouw aan het Rapenburg de bijzondere leerstoel ‘Botanische Tuinen en Botanie van Zuidoost Azië’ aanvaard.

Paul is lid van onze pastoraatgroep en ook zanger in het Lam Godskoor en valt af en toe in als dirigent of organist. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met de bloemversiering in de kerk.

Paul gefeliciteerd!