bijbelavond 14 september 20 uur

Elke maand komt een groep “gewone gelovigen” bijeen om onder leiding van Marieke Maes, volwassenen catechete in het voormalige Dekenaat Leiduinen, te praten over bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament.
De keuze van de teksten wordt bepaald door het zondagsrooster omdat enkele van de aanwezigen de verworven inzichten gebruiken bij het verzorgen van woord- en gebedsvieringen. De meesten komen gewoon omdat het zo verrijkt!

Plaats: pastorie van de Antoniuskerk
Tijd: 20-22 uur
Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.