Vieringen zijn hervat

Vanaf 7 juni is er elke zondag weer een viering in de Lam Gods, als vanouds de eerste en derde zondag in de Antoniuskerk en de tweede en vierde zondag in de Maria Middelares, steeds om 9u30.

Aanmelden is niet meer verplicht hoewel het aantal veilige zitplaatsen in beide kerken beperkt is. Wilt u zeker weten  dat er een plek voor u is, meld u dan aan. Dat kan per mail naar secretariaat@lamgodsleiden.nl  tot uiterlijk vrijdag 12 uur of per telefoon (071-5310162) op vrijdag tussen 10 en 12 uur. 

De overige regels blijven van kracht:

U dient bij aankomst uw handen te desinfecteren en zich aan te melden bij de gastheer/-vrouw, die u zal vragen of u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft; zo nee dan krijgt u een plaats toegewezen. Uw naam wordt genoteerd t.b.v. een eventueel contactonderzoek door de GGD. Houdt bij alles steeds minimaal anderhalve meter afstand tot de ander. U kunt helaas niet (mee-)zingen. Er wordt gezongen door een of enkele cantors.