Start kazuifel actie

Op zondag 3 september heeft pastoor Broeders deze actie in de H. Mis gelanceerd. Omdat de huidige kazuifels lelijk en sleets waren geworden, is besloten een nieuwe set aan te schaffen (wit, groen, paars en rood) voor in de “nieuwe” Maria Middelareskerk. Op het witte kazuifel staat speciaal een Maria embleem.
Het streefbedrag van de actie is € 1000. Wat is er een mooier cadeau van de parochianen voor de nieuwe kerk? Giften zijn welkom op NL14 INGB 0002 2103 01 van HHPP Lam Gods met vermelding van “kazuifel”. De QR code hiernaast werkt ook!