sobere maaltijd op 6 maart

Op deze woensdag is er een oecumenische sobere vastenmaaltijd, waarvan de opbrengst is bestemd voor een goed doel.
Plaats: Maria Middelareskerk
Tijd: 18 uur – 20 uur

Opgave is gewenst vanwege de hoeveelheid soep die gemaakt moet worden.
Kan op een intekenlijst in de kerk of een mail naar secr@lamgodsleiden.nl