Sobere maaltijd op 10 maart

We zijn al jaren gewend op een woensdagavond zo halverwege de veertigdagentijd bijeen te komen met onze protestantse zusters en broeders voor een sobere soepmaaltijd. We bidden, zingen en luisteren naar verhalen over de goede doelen die we willen steunen.
Dat doen we nu wat onwennig thuis via de computer.
Meer info in de   flyer sobere maaltijd