Regio Zuid bijeenkomst op 30 maart

Het is weer (bijna) voorjaar….  tijd voor weer een inspirerend samenzijn  van de parochianen van Regio Zuid. Hierbij nodigen wij u uit voor onze regiomiddag op zaterdag 30 maart in de Antoniuskerk van 14:00 tot 16:30 uur. 

Alle parochianen van ‘Zuid’ (Hartebrug – Lam Gods – Petrus) zijn van harte welkom. Wij denken niet alleen aan alle vrijwilligers, die actief zijn in commissies, werkgroepen, koren of anderszins, maar aan iedereen die betrokken wil zijn bij de toekomst van de kerk.

Programma:
14:00     inloop
14:30     opening
14:40     drie getuigenissen van ‘hoop’
15:00     terugblik op de vorige regiomiddag (17/2/18) en op activiteiten / ontwikkelingen sindsdien
15:25     pauze
15:40     Laudato Si – projectjaar met start op 1 september, Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping.
16:20     Afsluiting