Pluk de Dag voor oudere wijkbewoners

De Lam Gods, de Protestantse wijkgemeente en het Apostolisch Genootschap gaan middag- bijeenkomsten voor ouderen in Leiden Zuid-Werst organiseren. Zo willen zij oudere wijkbewoners dienen die behoefte hebben aan onderwerpen op het gebied van zingeving en tevens de cohesie in de wijk versterken. Voorlopig zijn er vier bijeenkomsten gepland: 30 mei – 25 juli – 19 september – 28 november. 

De komende bijeenkomst is aanstaande woensdag 19 september (midden in de vredesweek) in centrum Rosenburch aan de Vrijheidslaan, van 14-16u30.

Het thema is dit keer ‘Het belang van Vrede’ met wat gedachten van dominee Ellis Ezinga, Ton Snepvangers van De Bakkerij en wiskundige Rob Tijdeman. Daarna is er alle gelegenheid voor een goed gesprek over dit onderwerp.

Er is mooie muziek en uiteraard een hapje en drankje. Er wordt een vrijwillige bijdrage van € 5 gevraagd.

Het is prettig als u zich van te voren aanmeldt bij Anne Wipkink, Schubertlaan 47, 2324 CN Leiden of a.wipkink@kpnplanet.nl!