Pinksteren in de Antoniuskerk

Op PInkstermorgen is een prachtige oecumenische viering te beluisteren, opgenomen in onze eigen Antoniuskerk. https://www.youtube.com/watch?v=vI6rT1-ZNvU

Voorgangers zijn pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga. De laatste gaat voor het laatst voor in de Antoniuskerk, omdat de wijkgemeente gaat verhuizen naar een eigen vier-plek.

Verder heeft Ali van Leeuwen weer een mooie overpeinzing voor haar medeparochianen:
zondagmorgen 31 mei 2020