Koren samen verder

liefde 3Bij bijzondere gelegenheden wordt al steeds vaker samen gezongen door onze twee gemengde koren. Zo ook op Kerstavond en de reacties bleven niet uit: “Dit klinkt als een echt koor” en “Waarom niet vaker samen?”.

Inderdaad, al langer wordt de noodzaak gevoeld om beide koren, het Sint Caeciliakoor van de Maria Middelareskerk en het Antoniuskoor, samen te voegen; maar zolang we nog iedere zondag beide kerken hun eigen viering hadden, was dat lastig te realiseren. Nu er nog één viering per weekend is (beurtelings in een van de kerken), is het moment daar om de daad bij het woord te voegen. Het St. Caeciliakoor was in 1937 opgericht en heeft de 75 jaar dus vol gemaakt. Het Antoniuskoor is van een jongere parochie maar heeft toch ook de 50 jaar gehaald. Een roemrucht verleden wordt gebundeld voor een welluidende toekomst!

Vanaf Aswoensdag zijn de beide koren samengegaan om als één koor de weekendvieringen verzorgen. Het koor zal op één zondag per maand vrij zijn, dan is er samenzang. De repetities zijn in de Antoniuskerk op woensdagavond.

Emanuel Schmidt zal als dirigent/organist het koor gaan leiden, in nauwe samenwerking met Dini Berbée. Zij zal het koor blijven dirigeren bij de vieringen in de Maria Middelareskerk en wordt meezingend-koorlid bij de vieringen in de Antoniuskerk. We zijn blij dat na 20 (!) jaar dirigentschap Dini nog volop betrokken blijft bij het koor.

Er zal een nieuw koorbestuur worden gekozen en een nieuwe naam staat op het verlanglijstje. Een repertoirecommissie wordt in het leven geroepen om het repertoire voor de langere termijn te kiezen.

We zijn blij dat vrijwel alle leden de overstap naar het nieuwe koor willen maken. Slechts enkele leden hebben op grond van hun hoge leeftijd aangegeven, dat dit een mooi moment is hun zangcarrière te beëindigen. Een beslissing die we respecteren. Van hen zullen we binnenkort op gepaste wijze afscheid nemen.

Als gevolg van deze veranderingen zullen we minder vaak Theo Tetteroo aan het orgel treffen. Jammer, Theo heeft gedurende ruim 7 jaren het St. Caeciliakoor begeleid bij de repetities en in de vieringen, waarvoor we hem heel dankbaar zijn. Gelukkig blijft Theo als organist beschikbaar voor de vieringen met samenzang en als vervanger voor de keren dat Emanuel is verhinderd.

Namens pastoraatgroep en beheercommissie,
Jan Akerboom