ZALIG KERSTFEEST

Op kerstavond 24 december zijn er twee vieringen
– om 19 uur in de Maria Middelareskerk waarin pastoor Broeders voorgaat en het kinderkoor zingt
– om 21u30 in de Antoniuskerk, waarin pastor Versteegen voorgaat en het Lam Godskoor zingt. 

 

Op eerste kerstdag zijn er geen vieringen, wel om 11u15 in de Hartebrugkerk en ook elders in de stad (zie www.rkleiden.nl)