hooravond sluiting Antoniuskerk op 18 april

Op deze dinsdagavond komt een vertegenwoordiging van het bisdom (de vicaris-generaal en de secretaris van de bisschop) luisteren naar de parochianen om erachter te komen hoe ze denken over de voorgenomen sluiting van de Antoniuskerk later in 2023. Dat is een verplicht onderdeel van het proces van de onttrekking van een RK kerkgebouw aan de eredienst door de bisschop. 

Hoewel veel parochianen het gevoel hebben dat het allemaal al vaststaat, hoopt het parochiebestuur toch op een hoge opkomst. Er zal ook met behulp van foto’s verslag worden gedaan van de vorderingen bij de verbouwing van de Maria Middelareskerk. De afgebeelde  sacramentsramen uit de dagkapel van de Antoniuskerk verhuizen mee! 
Iedereen is welkom; de avond begint om 20 uur in de Antoniuskerk.