Buurt bijeenkomst 21 mei 14uur-16u30

Het Buurtinitiatief organiseert middagen waarbij elke buurtbewoner en bij de wijk betrokkene welkom is. Deze keer zal de Leidse stadsdichter Marianne van Velzen eigen gedichten voorlezen en over haar functie van stadsdichter vertellen. De middag zal muzikaal worden omlijst door het blokfluitensemble Zoethout. Ook zal er gelegenheid zijn om in groepjes te praten en zo buurtbewoners beter te leren kennen. Ieder die dat wil kan een mooi gedicht meenemen en in zo’n groepje voorlezen.

Doel van de bijeen-komsten is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Het is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Leiden-Zuidwest, de RK parochiekern Lam Gods en het Apostolisch Genootschap.

De bijeenkomsten in 2019 worden financieel ondersteund door de Stichting Carolusgulden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De bijeenkomst op 21 mei vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38.