Bestuur is bedankt op 21 oktober!

De fusie is een feit. Sinds 1 oktober j.l. maakt de “parochiekern  Lam Gods” deel uit van de parochie van de HH. Petrus en Paulus en bestaat de Lam Gods niet meer als zelfstandige parochie. Daarmee is ook een eind gekomen aan het bestaansrecht van het parochiebestuur van de Lam Gods.

Op zondag 21 oktober heeft pastoor Van der Bie na afloop van de Eucharistieviering van 11.00 uur in de Antoniuskerk de bestuursleden van Lam Gods van hun verantwoordelijkheden ontslagen en bedankt voor hun jarenlange inzet voor de parochie. Jan Akerboom, Corry Boumeester, Rini Nuyten, Margreet Warmerdam en Cees Lut (v.l.n.r.) kregen elk een LAM Gods kaars en een grote bos bloemen.

Aaansluitend werd de pastoraatgroep van de Lam Gods gepresenteerd. Deze groep vrijwilligers wordt in de Lam Gods verantwoordelijk voor de uitvoering van het pastorale beleid en staat onder leiding van een lid van het pastorale team. De groep is aanspreekpunt voor onze werkgroepen op gebied van Liturgie, Diaconie, Catechese en Kerkopbouw en voor de parochianen van de “parochiekern Lam Gods”. Voor meer info zie “Organisatie”.

Binnenkort zal ook de beheercommissie bekend worden gemaakt; deze groep zal worden belast met het lokale beheer van de financiën en de gebouwen, onder verantwoordelijkheid van het nieuwe parochiebestuur van de Petrus en Paulus parochie.