vieringen en lockdown

De bisschoppen hebben helaas moeten besluiten dat er

  • geen vieringen mogen zijn na 17 uur
  • maximaal 50 personen een viering mogen bijwonen, inclusief kinderen
  • alleen door maximaal 4 cantores de volkszang ondersteund mag worden

In beide kerken van de Lam Gods is het aantal kerkgangers zodanig dat aanmelden niet (meer) nodig is., behalve voor 23 januari als we de kerk delen met onze protestantse broeders en zusters.