Auteursarchief: Wilbert van Erp

Buurt bijeenkomst 21 mei 14uur-16u30

Het Buurtinitiatief organiseert middagen waarbij elke buurtbewoner en bij de wijk betrokkene welkom is. Deze keer zal de Leidse stadsdichter Marianne van Velzen eigen gedichten voorlezen en over haar functie van stadsdichter vertellen. De middag zal muzikaal worden omlijst door het blokfluitensemble Zoethout. Ook zal er gelegenheid zijn om in groepjes te praten en zo buurtbewoners beter te leren kennen. Ieder die dat wil kan een mooi gedicht meenemen en in zo’n groepje voorlezen.

Doel van de bijeen-komsten is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Het is een initiatief van de Protestantse wijkgemeente Leiden-Zuidwest, de RK parochiekern Lam Gods en het Apostolisch Genootschap.

Lees verder

Goede maaltijd met goed gesprek op vrijdag

Onder de naam “Maaltijd Plus” (voorheen “7+1”) is er al enkele jaren op bijna elke laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst in De Verdieping, Stevensbloem 269. Parochianen en gemeenteleden gebruiken dan samen de maaltijd bereid door chefkok Reggy van West, waarna dominee Piet Warmenhoven of een gastspreker een thema inleidt. Dit is het begin van een levendige discussie. De avond duurt van 18 uur tot 21 uur.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op de vrijdagen 26 april en 31 mei.

26 april is katechete Marieke Maes onze gast, die gaat vertellen over de Handelingen als biografie van de H. Geest.

Opgave voor de maaltijd is noodzakelijk, of via de intekenlijst achterin de kerk of per mail naar Wilbert van Erp: vanerp@outlook.com

Regio Zuid bijeenkomst op 30 maart

Het is weer (bijna) voorjaar….  tijd voor weer een inspirerend samenzijn  van de parochianen van Regio Zuid. Hierbij nodigen wij u uit voor onze regiomiddag op zaterdag 30 maart in de Antoniuskerk van 14:00 tot 16:30 uur. 

Alle parochianen van ‘Zuid’ (Hartebrug – Lam Gods – Petrus) zijn van harte welkom. Wij denken niet alleen aan alle vrijwilligers, die actief zijn in commissies, werkgroepen, koren of anderszins, maar aan iedereen die betrokken wil zijn bij de toekomst van de kerk.

Programma:
14:00     inloop
14:30     opening
14:40     drie getuigenissen van ‘hoop’
15:00     terugblik op de vorige regiomiddag (17/2/18) en op activiteiten / ontwikkelingen sindsdien
15:25     pauze
15:40     Laudato Si – projectjaar met start op 1 september, Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping.
16:20     Afsluiting