Auteursarchief: Wilbert van Erp

Vasten meditaties 9, 16, 30 maart en 6 april

In deze 40-dagentijd houden we, zoals we dat al meerdere jaren gewend zijn, korte vastenmeditaties op de woensdagavond. We doen dat in oecumenisch verband, samen met de protestantse wijkgemeente Zuidwest. De vieringen  worden gehouden in  de Antoniuskerk en beginnen om 19:00 uur. 

Uitgezonderd is woensdagavond 23 maart, dan is er geen vastenmeditatie, maar houden wij onze sobere maaltijd; die begint om 18:00 uur.

Gebed om de Schepping en Vrede 9-11-12 maart

Het is een oude traditie in de Kerk om de verstrijking van de seizoenen te markeren met de zogenoemde Quatertemperdagen. Op die dagen danken wij God voor de gaven van de natuur en bidden wij dat wij zuinig met deze gaven mogen omgaan en met elkaar delen. Gelet op de situatie in de wereld zullen we ook bidden om vrede.

De Quatertemperdagen zijn altijd drie dagen (woensdag, vrijdag en zaterdag) in dezelfde week. De eerstkomende  vallen in de tweede week van maart.

De werkgroep Laudato Si’ nodigt u uit om mee te doen met drie korte gebedsmomenten: om te bidden voor de Schepping en de Schepselen, met pastoraal werker Marlène Falke: woensdag 9 maart, vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart om 17.00 uur online via Zoom. Gebruik de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09

Informatie middag 19 feb 15 uur

Aanstaande zaterdagmiddag is er in de Antoniuskerk een informatiebijeenkomst over de plannen met de beide kerken van de LAM Gods parochiekern.

Nog dit jaar zal de Maria Middelareskerk worden opgeknapt, met nadruk op de voorzieningen die sterk verouderd zijn. Ook bestaat het plan (als de bisschop het goedkeurt)  om een glazen schuifwand te plaatsen om het liturgische deel te scheiden van het deel waar de kerkgangers na afloop samenkomen.
De Antoniuskerk zal vermoedelijk worden afgestoten omdat er minder kerken in Leiden nodig zijn en de gemeente Leiden grootse plannen heeft met het gebied.

Alle parochianen zijn welkom; voor de organisatie is aanmelden gewenst bij het secretariaat.