Paastriduüm sterk gewijzigd

tot onze grote spijt moeten we meedelen dat de viering op Witte Donderdag in de Antonius niet door kan gaan omdat de beoogde voorganger pater Leo van Ulden ofm het onverwacht op doktersadvies kalmer aan moet doen.

Op zo’n korte termijn lukt het niet vervanging te regelen. Het beperkte aantal priesters in de regio is al “volgeboekt”.

Op Witte Donderdag is er een livestream om 19 uur vanuit de Lodewijk met pastoor Smith en om 19u30 vanuit de Sint Jan met pastoor Broeders. Details op de websites van deze parochiekernen. En natuurlijk is er op TV een uitzending van “The Passion”

WEL GAAN DOOR de oecumenische viering op Goede Vrijdag om 19 uur in de Antonius en de Paaswake om 19 uur in de Maria Middelares. De Paaswake is volgeboekt.

De viering op Paasmorgen in de Antonius gaat ook door: het wordt een eucharistieviering om 9u30 (dus niet 10 uur) met pastoor Broeders. Aanmelden is verplicht.