Aanmelding voor Eerste H. Communie

Alle kinderen vanaf groep 4 (of minimaal 7 jaar) worden van harte uitgenodigd om mee te doen met de voorbereidingen voor de E. H.  Communie. In 2020 ook weer gezellig samen met de kinderen van de Hartebrugkerk en misschien van meer Leidse kerken! U kunt uw kind aanmelden op: secr@lamgodsleiden.nl. Daar kunt u ook uw vragen kwijt.